Üldmenüü
Facebook
Õpiobjektide menüü

Etüüdid

Loo avamiseks kliki nime taga oleval noolekesel.

Salvestatud aastal 2014

VÄIKE HARJUTUS

VÄIKE HARJUTUS / autor Jaak Lutsoja

Salvestus: Eesti Akordioniklubi 2014
Jaak Lutsoja – akordion, Paul Neitsov – kitarr, Jorven Viilik – basskitarr, Kristjan Mängel – trummid

 

KUULA:

BACK TRACK:

NOODID: Väike harjutus

VALSS-ETÜÜD

VALSS ETÜÜD / autor Jaak Lutsoja

Salvestus: Eesti Akordioniklubi 2014
Jaak Lutsoja – akordion, Paul Neitsov – kitarr, Jorven Viilik – basskitarr, Kristjan Mängel – trummid

 

KUULA:

BACK TRACK:

NOODID: Valss etüüd

 

Salvestatud aastal 2013

DIATOONILINE KETT 1

Diatooniline kett paralleelse duuri ja molliga

Need kaks harjutust arendavad harmoonia baasil improviseerimise oskusi. Soovitatav on alustada esimesest harjutusest. Kõigepealt tasuks endale harjutused noodi järgi selgeks teha selleks, et tekiks harmooniatunnetus. Harmoonia on ülesehitatud kvindiringi põhiselt.

Esimeses harjutuses kasutatakse meloodias samu noote, mis samal ajal ka harmoonias on. Ühe akordi ajal tuleb ära mängida neli nooti, mis on ka akordis. Esimeseks noodiks on alati akordi teine noot. Näiteks akordis Cmaj, mis koosneb C, E, G ja B-st on esimeseks noodiks alati E. Teiseks noodiks on alati kas C või G ehk E –le kõige lähem noot. Kui teiseks noodiks on G ehk akordi kolmas noot, siis kahte viimast nooti tuleb mängida antud käigule vastupidiselt ehk kolmas noot oleks C ja neljas B. Kui aga teine noot on C, siis kolmas ja neljas noot on vastavalt G ja B, mis on samuti nagu peegelpildis võrreldes kahe esimese noodiga. Samamoodi tuleks analüüsida ka teisi akorde, mis harmoonias on.

DIATOONILINE KETT 1 / autor Jaak Lutsoja

Salvestus: Eesti Akordioniklubi 2013
Jaak Lutsoja – akordion, Paul Neitsov – kitarr, Jorven Viilik – basskitarr, Kristjan Mängel – trummid

 

KUULA:

 

BACK TRACK:

NOODID: Diatooniline kett 1 – näidissüsteem


DIATOONILINE KETT 2

DIATOONILINE KETT 2 / autor Jaak Lutsoja

Salvestus: Eesti Akordioniklubi 2013
Jaak Lutsoja – akordion, Paul Neitsov – kitarr, Jorven Viilik – basskitarr, Kristjan Mängel – trummid

 

KUULA:

 

BACK TRACK:

 

NOODID: Diatooniline kett 2

ETÜÜD LAINED

Etüüd LAINED / autor Jaak Lutsoja

Salvestus: Eesti Akordioniklubi 2013
Jaak Lutsoja – akordion, Paul Neitsov – kitarr, Jorven Viilik – basskitarr, Kristjan Mängel – trummid

 

Etüüdi meloodia on lihtne ja ilus. Parema käe meloodia annab suurepärase võimaluse heliredelite harjutamiseks. Etüüdi esimene osa paremale käele põhineb täielikult heliredelitel, mis algavad erinevast noodist. Meloodia mängimisel tuleb tähelepanu pöörata aga rütmikale. Kuigi esmapilgul kõlavad trioolid esimeses osas kiirelt, tuleb neid mängida rahulikult, mitte kiirustades. Etüüdi teise poole meloodia ona ülesehitatud kasutades harmooniat, mida bass mängib. Viimases kaheksas taktis harmoonia laskub kasutades bassis olevate akordide noote paremas käes. Kui etüüd on noodist mängides selge, võib esimeses osas heliredeleid mängida alustades mõnest teisest noodis kui kirjapandud. Kasutama peaks C-duuri.

Etüüd „Lained“ annab ka hea võimaluse ennast teisiti saata kui tavaliselt. Tavaliselt kasutatakse enda saatmiseks sama põhibassi ja akordi. Etüüdi ideeks on aga harjutada laskuva bassiliini kasutamist enda saatmisel. Selgelt tuleb laskuv bassiliin välja taktides 3-7, 9-13 ning 17-20. Kuigi sinna sobiks ka harmooniaga sama põhibass, muudab teistsuguse bassi kasutamine loo huvitavamaks. Basside asendamist võib proovida ka teistes lugudes.

KUULA:

 

BACK TRACK:

 

NOODID: Etüüd Lained

ETÜÜD STACCATO

Etüüd STACCATO / autor Jaak Lutsoja

Salvestus: Eesti Akordioniklubi 2013
Jaak Lutsoja – akordion, Paul Neitsov – kitarr, Jorven Viilik – basskitarr, Kristjan Mängel – trummid

 

Etüüd kõlab ebatraditsionaalselt ja rütmikalt. Etüüdi peamiseks eesmärgiks on harjutada täpset mängu. Strihhide puhul on olulne mängida kõik noodid üksteisest eraldi ühtlaste vahedega ent samas täpselt. Nagu ka eetüüdi „Lained“ puhul kõlavad siin mõningad käigud kiirelt. Kõiki käike tuleb mängida väga rahuliku ja tagasihoitud tunnetusega. Iga noot tuleb selgelt ja täpselt välja mängida. Eriti oluline on, et käikude lõpud kiireks ei läheks.

Vasaku käe rütmika tuleks kindlasti eraldi selgeks teha. Igas taktis langeb rõhk esimesele ja viimasele noodile. Need tuleb kindlalt ja tagasihoitult mängida, samas keskmine noot peab kõlama kergemalt. Lugu hakkab toimima kui iga noot on täpselt väljamängitud.

KUULA:

 

BACK TRACK:

NOODID: Etüüd Staccato

HARILIK HARJUTUS

HARILIK HARJUTUS / autor Jaak Lutsoja

Salvestus: Eesti Akordioniklubi 2013
Jaak Lutsoja – akordion, Paul Neitsov – kitarr, Jorven Viilik – basskitarr, Kristjan Mängel – trummid

 

KUULA:

 

BACK TRACK:

 

NOODID: Harilik harjutus

HARMOONILINE ALADIN

HARMOONILINE ALADIN / autor Jaak Lutsoja

Salvestus: Eesti Akordioniklubi 2013
Jaak Lutsoja – akordion, Paul Neitsov – kitarr, Jorven Viilik – basskitarr, Kristjan Mängel – trummid

 

KUULA:

 

BACK TRACK:

 

NOODID: Harmooniline Aladin

LÜÜDIA DOMINANDI HARJUTUS

LÜÜDIA DOMINANDI HARJUTUS / autor Jaak Lutsoja

Salvestus: Eesti Akordioniklubi 2013
Jaak Lutsoja – akordion, Paul Neitsov – kitarr, Jorven Viilik – basskitarr, Kristjan Mängel – trummid

 

Lüüdia dominandi harjutus – nagu ka harjutuse nimi ütleb, põhineb etüüd helireal, mida nimetatakse lüüdia dominandiks. Lüüdia dominandi tunnusteks on kõrge neljas ja madal seitsmes aste. Näiteks lüüdia dominandi helirida C-duuri põhjal oleks järgnev. C,D,E,Fis,G,A,Bb,C. Võrreldes tavalise helireaga on kõrendatud f nooti, millest on saanud fis ja madaldatud b nooti, mis lüüdia dominandis on Bb. Pildid (Cduur.png ja Lüüdiadominant.png – folder: pildimaterjal). Helirida on võimalik ülesehitada ka teisiti mõeldes. Igale helistikule vastav lüüdiadominant on selle helistiku viiendalt astmelt ehituv meloodiline minoor. Ehk c-duuri lüüdia dominant helireaks oleks g-meloodiline minoor.

Paremat kätt harjutades on soovitatav enne lüüdia dominandi helirida endale selgeks teha. Alguses tuleks selgeks õppida meloodia, mis on noodis kirjas. Akordide mängimisel peaks olema tähelepanu rütmikal. Hiljem kui noodis olev meloodia on selgekstehtud tuleks proovida erinevaid fraase väljamõelda. Fraase mängides peaks toetuma ainult lüüdia-dominandi skaalale. Alustama peaks lihtsamatest fraasidest. Improviseerimist võib alustada ka näiteks kahest noodist. Hiljem, laadiga harjudes võiks proovida ka keerulisemaid fraase välja mõelda. Ideid võib saada juba noodis kirjas olevatest käikudest. Improviseerimist alustades on lihtsam keskenduda vaid paremale käele ja bassipoolt mitte mängida.

Bassipartii koosneb terve etüüdi ulatuses vaid kolmest noodist; C, Bb ja G. Etüüdi alguses on bassipartii lihtsama rütmikaga ning hiljem muutub keerulisemaks. Kasulik oleks endale bassipartii taktide kaupa selgeks teha. Vasaku käega saates ei pea mängima täpselt sama rütmiga, mis noodis kirjas. Rütme võib kombineerida, muutes nii harjutust põnevamaks. Esialgu on soovitatav ka bassil improviseerides parem käesi ärajätta.

KUULA:

 

BACK TRACK:

 

NOODID: Lüüdia dominandi harjutus