Üldmenüü
Facebook
Õpiobjektide menüü

Õppematerjal

Akordioni ajalugu ja tähtsamad interpreedid

 ÕPIOBJEKT “Akordioni ajalugu ja tähtsamad interpreedid”

 

Akordionil on koos oma eelkäijatega ligi viie aastatuhande pikkune ajalugu. Antud õpiobjekt annab ülevaate pilli ajaloost ja tähtsamatest interpreetidest.

Selle õppematerjali sihtrühmaks on lastemuusikakoolide vanemate klasside ja keskastme muusikakoolide õpilased. Loomulikult ka kõik teised akordionihuvilised.

Pärast õppetüki edukat läbitöötamist:

  • tead, millised pillid on akordioni eelkäijad
  • oskad kirjeldada, kuidas akordion on aja jooksul täiusutnud
  • oskad nimetada tähtsamaid akordioniste
Kui oled töötanud läbi teoreetilise materjali akordioni ajaloost ja interpreetidest,

tee enesekontrolli test:

TESTIN ENNAST!

(klikka nupule)

Creative Commonsi litsents See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.

Logo_ESF-small

Akordioni korrashoid ja ettevalmistamine esinemiseks

ÕPIOBJEKT “Akordioni korrashoid ja ettevalmistamine esinemiseks”

 

Akordion on väga mitmekülgne pill ja sellega on võimalik mängida väga erinevat muusikat. Selleks, et akordion hästi kõlaks tuleb tema eest õigesti hoolt kanda. Antud õpiobjekt annab ülevaate, kuidas akordioni hooldada ja helindada.

Selle õppematerjali sihtrühmaks on lastemuusikakoolide vanemate klasside ja keskastme muusikakoolide õpilased. Loomulikult ka kõik teised akordionihuvilised.

PÄRAST ÕPPETÜKI EDUKAT LÄBITÖÖTAMIST:

  • tead, kuidas on akordioni võimalik helindada
  • oskad pilli õigesti hooldada
  • tead, mida tuleks akordionit mängides vältida
Kui oled töötanud läbi teoreetilise materjali akordioni hooldamisest ja helindamisest,

tee enesekontrolli test:

TESTIN ENNAST!

(kliki nupule)

Creative Commonsi litsents See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.

Logo_ESF-small

Harjutused ja etüüdid improviseerimise õppimiseks akordionil

ÕPIOBJEKT “Harjutused ja etüüdid improviseerimise õppimiseks akordionil”

 

Antud õpiobjektis on sul võimalik tutvuda erinevate võtetega, kuidas akordionil improviseerida. Õpiobjektis on sul võimalus proovida erinevaid improviseerimis harjutusi ning saad põnevaid ideid, kuidas saata ennast akordionil.

Selle õppematerjali sihtrühmaks on lastemuusikakoolide vanemate klasside ja keskastme muusikakoolide õpilased. Loomulikult ka kõik teised akordionihuvilised.

PÄRAST ÕPPETÜKI EDUKAT LÄBITÖÖTAMIST:

  • tead, kuidas kasutada erinevaid võtteid improviseerimisel
  • oskad kasutada erinevaid bassikombinatsioone enda saatmiseks
  • julged improviseerida erinevates lugudes

Creative Commonsi litsents See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.

Logo_ESF-small